17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4

Administrator19 kwietnia 2012 r.
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4

Z Internetu korzystają dziś nie tylko dorośli. Nauka obsługi komputera nie sprawia problemów nawet przedszkolakom. Z Internetu trzeba korzystać rozważnie, będąc świadomym niebezpieczeństw i szkód jakie może wyrządzić nieumiejętne zarządzanie nim. Niestety nawet nie każdy dorosły wie jak zabezpieczyć swój komputer. Z tego powodu niezwykle ważne jest nauczenie naszych dzieci jak bezpiecznie korzystać z Internetu, gdyż coraz częściej zostawiane są bez opieki przed komputerem. Uważamy, że skoro „tylko sobie gra” to nic złego się nie może wydarzyć. Internet pełen jest przemocy i oszustów. Chcąc zaradzić temu problemowi Komisja Europejska stworzyła program „Safer Internet” (bezpieczniejszy Internet), a w jego ramach Fundacja Dzieci Niczyje (wraz z Fundacją Orange) we wrześniu 2004 r. stworzyła projekt Sieciaki.pl. Jego celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z nowoczesnych mediów elektronicznych oraz certyfikowanie i promocja serwisów bezpiecznych dla dzieci.

Białogardzka Biblioteka przyłączyła się do inicjatywy organizując lekcje dla dzieci Szkół Podstawowych (dotychczas 19.12.2011 w SP3). W dniach 17.04, 18.04 odwiedziliśmy Szkołę Podstawową Nr 4. W sali świetlicy szkolnej odbyły się 4 lekcje (dla klas: 1A,2C, 3A,3C) połączone z prezentacją fabularnej przygody „Drużyny Sieciaków”, opowiadającej o grupie dzieci świadomych niebezpieczeństw czyhających w Internecie i zwalczających „Siły zła”. Podczas lekcji dzieci mogły się dowiedzieć, żeby przede wszystkim nie ufać żadnej osobie poznanej przez Internet, nawet tej, która wydaje się być przyjazna, lub podaje się za kogoś znajomego. Drugą podstawową zasadą jest nie udzielanie swoich danych osobowych (nazwisko, adres, numer telefonu czy też zdjęcie). Kolejną przydatną informacją dla dzieci może być świadomość z ryzyka jakie niesie korzystanie z komputera niezabezpieczonego programem antywirusowym. Muszą wiedzieć, że komputery dostępne dla wszystkich (kawiarenki internetowe, komputery w świetlicy, w bibliotece) nie zawsze nadają się do wszystkich celów, a korzystanie z nich może wiązać się z pewnym ryzykiem, gdyż nie wiemy kto przed nami korzystał z komputera. Przypominamy dzieciom, żeby zgłaszały każdy niepokojący sygnał rodzicom, opiekunom bądź starszemu rodzeństwu. Mamy nadzieję, że dzięki naszym lekcjom dzieci będą umiały rozpoznać „zło” i odpowiednio zareagować pozostając bezpiecznymi użytkownikami Internetu.

17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4
17.04.,18.04.2012 Sieciaki.pl w SP4