Akcja - "Podaruj książkę ukraińskim dzieciom"

MarcinB10 marca 2022 r.

Zapraszamy Państwa do wsparcia projektu "Podaruj książkę ukraińskim dzieciom". Fundacja Metropolia Dzieci w partnerstwie z Instytutem Książki oraz przyjaciółmi, dla których czytelnictwo i los najmłodszych są ważne, organizuje zbiórkę na zakup książek dla dzieci od wydawców z Ukrainy. Zakupione książki, zostaną przekazane wybranym bibliotekom publicznym, aby mogły stworzyć u siebie "półeczki ukraińskie". Wiemy, jak wielka jest teraz potrzeba ukraińskich książek dla dzieci i jak ogromna moc terapeutyczna płynie z czytania. Więcej informacji o niniejszej akcji na: https://zrzutka.pl/kug7mv?
fbclid=IwAR3oQxQ_kHR_3Xhhet2rVfcNVeRop2PFrbb_
eAsuXVu69Akfed1bvr4F_R4