Biblioteka Pedagogiczna czynna od października

Administrator26 września 2012 r.
Biblioteka Pedagogiczna czynna od października
Biblioteka Pedagogiczna czynna od października

Od 1 października 2012 roku, po dłuższej przerwie spowodowanej względami organizacyjnymi, Biblioteka Pedagogiczna nareszcie otwiera swe podwoje dla czytelników. Jak Państwo wiedzą, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zlikwidował na podstawie podjętej uchwały część filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej z siedzibą w Koszalinie, wchodzącej w skład Centrum Edukacji Nauczycieli. Likwidowane filie były ulokowane w miastach powiatowych: Białogard, Sławno, Drawsko Pomorskie i Świdwin. W chwili obecnej tego typu biblioteki pozostały jedynie w Koszalinie, Kołobrzegu i Szczecinku. Białogard, tak jak inne miasta, otrzymał propozycję przejęcia nieodpłatnie majątku likwidowanych filii bibliotecznych z możliwością kontynuowania działalności tych placówek na koszt miasta. Burmistrz Krzysztof Bagiński, po negocjacjach trwających kilka miesięcy, przystał na propozycję CEN-u przejmując bibliotekę pedagogiczną w Białogardzie i z dniem 31 sierpnia 2012 roku powierzył jej prowadzenie Białogardzkiej Bibliotece Publicznej im. Karola Estreichera. Tym samym Biblioteka utworzyła filię nr 3 – Bibliotekę Pedagogiczno – Naukową z siedzibą w dotychczas zajmowanym pomieszczeniu w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przy ulicy Dworcowej 2. Biblioteka zobowiązała się do zatrudnienia jednej bibliotekarki dotychczas zatrudnionej w tej właśnie filii.

Dla czytelników biblioteki pedagogicznej niewiele się zatem zmieni. Będą mieli dostęp do zgromadzonej do tej pory w bibliotece literatury w ilości ponad 32 tys. egzemplarzy, nadal będą mogli korzystać z prenumerowanych przez filię czasopism naukowych i pedagogicznych, nadal będzie służyć im pomocą Pani Irena Hynda. W bibliotece będzie można nadal korzystać z kilku komputerów przeznaczonych dla czytelników i z dostępu do Internetu. Dzięki tej nowej filii Białogardzka Biblioteka Publiczna ma zamiar w niedługim czasie rozszerzyć zakres swoich usług dla czytelników, tym razem nie tylko tych o zainteresowaniach naukowych. Umożliwia to korzystanie z dodatkowych pomieszczeń, z których korzysta filia nr3, a na brak których Biblioteka główna w ostatnim czasie cierpiała. O tego typu inicjatywach będziemy na bieżąco informowali za pomocą ogłoszeń oraz strony internetowej.

Wszelkie dane dotyczące nowej filii w niedługim czasie zostaną również podane do wiadomości na naszej stronie internetowej, po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności. Chodzi w szczególności o nowy numer telefonu, który jest w chwili obecnej przypisywany oraz retro konwersję dotychczasowych, elektronicznych baz danych księgozbiorów do systemu SOWA 2 funkcjonującego w Bibliotece. Najprawdopodobniej potrwa to jeszcze około miesiąca. Jednak od poniedziałku rusza już podstawowa obsługa czytelnicza, z zapisywaniem czytelników i wypożyczaniem książek na zewnątrz. Z chwilą uruchomienia w filii nr 3 elektronicznego katalogu w SOWIE czytelnicy otrzymają nowe, plastikowe karty czytelnika, którymi będą się posługiwać we wszystkich jednostkach organizacyjnych Białogardzkiej Biblioteki Publicznej. Czytelnicy, którzy korzystali dotychczas z zasobów obu bibliotek i posiadają już wcześniej wydane karty, będą mogli z nich korzystać bez potrzeby wyrabiania sobie nowych kart. Ponadto podkreślamy, że wydawanie kart czytelnika w Bibliotekach miejskich zgodnie z regulaminem jest bezpłatne.

Biblioteka Pedagogiczno – Naukowa będzie czynna w dni robocze. Godziny otwarcia są dostosowane do pracy innych filii bibliotecznych w Białogardzie: poniedziałek, środę i czwartek filia nr 3 będzie czynna od 11:00 do 17:00, a we wtorek i piątek (czyli dni targowe) od 9:00 do 15:00.