"Emil Cioran - prorok nicości, apologeta rozkładu, akuszer paradoksu - zapis rozmów ostatnich" - część II prezentacji

MarcinB21 stycznia 2022 r.

Dnia 26 stycznia 2022 r. o godz. 17:00 w Izbie Tradycji Regionalnej odbędzie się część II prezentacji, dotycząca zapisu ostatnich rozmów z Emilem Cioranem - wielkim francusko - rumuńskim filozofem i myślicielem, który zmarł w 1995 roku. Nawiązując do jego dzieciństwa, młodości, stosunku do świata i ludzi, postaramy się zrozumieć genezę, sens i przekaz jego refleksji, idei i myśli filozoficznej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie - na ile wiarygodna jest jego sceptyczna postawa, karmiąca się zwątpieniem, jak mlekiem matki (jak określił jeden z polskich poetów) i skąd tak silne, nieokreślone przekonanie, że naszym człowieczym przeznaczeniem jest jedynie pankosmiczna katastrofa. I dlaczego jego doktryny, koncepcje i konstatacje są ciągle żywe, powielane, przetwarzane, czy też modyfikowane na różny sposób oraz stanowią solidny fundament w twórczości polskich poetów współczesnych. Wszystko to w oparciu o zbiór wywiadów i rozmów, których udzielił filozof na przestrzeni swojego życia. Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników.

Rozmowy Emil Cioran