Goście, Goście! w Izbie Tradycji Regionalnej

MarcinB09 marca 2022 r.

W piątek - 4 marca 2022 r. w Izbie Tradycji Regionalnej gościliśmy członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z Kołobrzegu w liczbie około 50 osób!. Zapoznając tak liczne grono naszych odbiorców z oryginalnym i różnorodnym zbiorem pozycji książkowych Czytelni im. Aleksandra Kwaśniewskiego, przedstawiając bogatą kolekcję odznaczeń i orderów byłego Prezydenta RP, omawiając dzieła fotografii artystycznej przedpremierowej wystawy Pani Kamili Gruss - w pełni opanowaliśmy sytuację ;)

2 3