Kolejny zakup nowości książkowych z dotacji Biblioteki Narodowej

MarcinB22 listopada 2021 r.

Dokonaliśmy kolejnego zakupu nowości książkowych, tym razem dla naszych dorosłych czytelników, z otrzymanej dotacji Biblioteki Narodowej, której kwota w roku 2021 wyniosła 19.000.00 zł. Niniejszy projekt "Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025".

 Kolejny drugi zakup nowości z dotacji BN