Konkurs plastyczny "Maskotka biblioteki"

Marcin Pierzchliński01 kwietnia 2021 r.
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Maskotka Biblioteki"! Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie Tygodnia Bibliotek 2021 r. Poniżej publikujemy regulamin konkursu:

''MASKOTKA BIBLIOTEKI''

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ BIAŁOGARDZKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ

1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych (3-6 lat) oraz dzieci z klas szkolnych I-III (7-9 lat).
2. W konkursie wezmą udział prace indywidualne w formacie A4.
3. Technika prac dowolna – płaska (kredki, flamastry, ołówek, farby… itp).
4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko, wiek, numer przedszkola lub szkoły, kontakt telefoniczny do rodzica lub opiekuna oraz wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem, którą można dostać w siedzibie głównej Biblioteki (wypożyczalnia dla dzieci).
5. Prace należy składać w dowolnej placówce bibliotecznej (filii) Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. K. Estreichera w Białogardzie.
6. Prace należy dostarczyć do 05.05.2021 r.
7. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
8. Uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione, otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Białogardzkiej Biblioteki Publicznej. Wyróżnione i nagrodzone osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie odbioru nagród.
10. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac w środkach masowego przekazu.
12. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Mirosława Bagińska w wypożyczalni dla dzieci oraz pod numerem telefonu 94 35 79 754.