Książki dla bibliotek szkolnych

Administrator17 grudnia 2014 r.
Książki dla bibliotek szkolnych
Książki dla bibliotek szkolnych

W grudniu 2014 roku Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera przekazała miejskim bibliotekom szkolnym książki zakupione w ramach Programu Biblioteki Narodowej. Program realizowany przez Bibliotekę w ramach Priorytetu 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)”. Celem programu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych. Jego założeniem jest wypracowanie partnerstwa i modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych w celu zwiększenia poziomu/zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup.

Białogardzka Biblioteka Publiczna na realizację tych celów pozyskała w ramach projektu dotację w wysokości 8.379 zł i razem z obowiązkowym wkładem własnym zakupiła 544 egzemplarze za kwotę 11.172 zł. Książki, podzielone na kategorie: literatura piękna dla dzieci, literatura piękna dla dorosłych i literatura popularno – naukowa, były odpowiedzią na zapotrzebowanie bibliotek szkolnych. Książki zostały przekazane bibliotekom w następującym zakresie: biblioteka SP 3 – 153 egz. (wartość zakupionych książek 2.545,08 zł), biblioteka SP 4 – 122 egz. (wartość 2.661,14 zł), biblioteka SP 5 – 48 egz. (wartość 963,96 zł), Gimnazjum nr 1 – 137 egz. (wartość 3.034,81 zł) i biblioteka Gimnazjum nr 2 – 84 egz. (wartość 1.967,01 zł).

Zakupiony na podstawie umów depozytu podpisanych ze wszystkimi szkołami będzie udostępniony uczniom tych szkół do końca roku szkolnego 2014-2015. Ponadto na podstawie porozumień Biblioteka wraz ze szkołami będzie organizowała szereg działań o charakterze kulturalno – oświatowym, których uczestnikami będą uczniowie szkół partnerskich.

Ponadto Biblioteka zakupiła za kwotę 13.890 zł ze środków Biblioteki Narodowej 673 egzemplarze książek. Książki te zakupiono z dotacji BN w ramach Priorytetu I – „Zakup nowości czytelniczych do bibliotek”. Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. W ramach tej dotacji dział dziecięcy wzbogacił się o 316 pozycji, w tym 11 audiobooków, zakupionych za kwotę 4.630 zł. Wszystkie pozycje dostępne są w Bibliotece i jej filiach.

Książki dla bibliotek szkolnych
Książki dla bibliotek szkolnych