Startuje projekt “Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim"

Marcin Pierzchliński04 marca 2021 r.
Startuje projekt “Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim
Startuje projekt “Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim

Białogardzka Biblioteka Publiczna przystąpiła do projektu “Sieć na kulturę w podregionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Głównymi celami projektu "Sieć na kulturę" są:

- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,

- Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,

- Wyposażenie placówek instytucji kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Aktualnie ukończony został pierwszy etap projektu, który obejmuje szkolenie pracownika Białogardzkiej Biblioteki Publicznej w ramach wybranej ścieżki tematycznej.

Drugi etap projektu polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w zakresie korzystania z narzędzi on-line.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu (94)35 79 756. Zapraszamy! Ilość miejsc ograniczona.