Klub Dyskusyjny - cztery tematy do końca roku

Marcin Pierzchliński15 listopada 2019 r.

Przedstawiamy kolejne tematy spotkań Klubu Dyskusyjnego działającego w Czytelni Księgozbioru A. Kwaśniewskiego. To ostatnie cztery tematy, które zrealizujemy w tym roku, zapraszamy!